Lista aktualności Lista aktualności

BEZPIECZNIEJ W KOŚCIERSKICH LASACH

Mamy z naszymi strażakami wspólny powód do zadowolenia.

Druhowie z OSP Wdzydze Tucholskie otrzymali średni samochód ratowniczo-gaśniczy.

A jest to sprzęt nie byle jaki: z napędem na 4 koła posiada m.in. zbiornik wody o pojemności 3500 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 350 litrów, autopompę o wydajności 3000 litrów na minutę, działko wodno-pianowe, linię szybkiego natarcia, maszt oświetleniowy, wyciągarkę, armaturę wodno-pianową, motopompę, pilarki, opryskiwacz i sprzęt burzący.

Do zakupu tego wyjątkowego pojazdu przyczyniło się również Nadleśnictwo Kościerzyna przekazując na ten cel 15 000 zł.

OSP Wdzydze Tucholskie znajduje się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

Druhowie biorą udział w akcjach gaśniczych, ale też wspierają WOPR w działaniach na wodzie. Już wielokrotnie swoim profesjonalnym działaniem ratowali z opresji kościerskie lasy.

Dziękujemy.

 

 

Zdjęcia dzięki uprzejmości OSP Wdzydze Tucholskie