Lista aktualności Lista aktualności

Opryski 2018

Rozpoczynamy agrolotnicze opryski lasów na terenie Nadleśnictwa Kościerzyna

Nadleśnictwo Kościerzyna informuje, że w związku z wysokim zagrożeniem drzewostanów sosnowych przez brudnicę mniszkę, które utrzymuje się na terenie Nadleśnictwa Kościerzyna w dniach 22.05-30.06.2018 r. będzie wykonany agrolotniczy zabieg ratowniczy przeciwko temu szkodnikowi. Wg materiałów prognostycznych zebranych jesienią ub.r. do wykonania zabiegu zakwalifikowano wstępnie ok.4,0 tyś. ha. Obszary te były i zaś monitorowane od wczesnej wiosny przez służby ochrony lasu i po wykonaniu tego monitoringu w dniu 21.05.2018 r. zostanie podjęta decyzja o zabiegu i jego ostatecznej powierzchni.

Zabieg ratowniczy będzie wykonywany metoda lotniczą, tylko na terenach leśnych. Przy wykonywaniu zabiegu będą przestrzegane wszystkie przepisy wynikające z obowiązującego w tym zakresie prawa Polskiego i UE. Wszystkie właściwe merytorycznie i administracyjnie organy administracji Rządowej i Samorządowej zostaną powiadomione o zabiegu. Na czas zabiegu będzie wprowadzony czasowy zakaz wstępu do lasu.

Do wykonania zabiegów ratowniczych zostanie użyty środek ochrony roślin Dimilin 480 S.C. jest zarejestrowany do użycia w UE i Polsce na mocy Decyzji MPiRW nr R-214/2011d z dnia 12.07.2011 r. która zmienia pierwotna Decyzję nr R-5/2008 z 22.01.208 r.( etykieta środka będąca integralną częścią ww. decyzji dostępna jest na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dimilin 480 Sc jest dopuszczony do użycia i powszechnie stosowany od lat w Europie i Polsce na terenie sadów, pieczarkarni oraz na obszarach leśnych. Dimilin 480 S.C. będzie zastosowany w dawce 0,10 l na 1 ha lasu. W połączeniu w woda i środkiem zwilżającym (adiuwantem) da to 3,0l cieczy na 1 ha lasu. Środek jest nieszkodliwy dla pszczół w dawce poniżej 0,375 l/ha, czyli okres karencji dla pszczół po zastosowaniu dawki 0,1 l/ha nie obowiązuje. Okres karencji dla runa leśnego, czyli czas od oprysku do spożycia, jaki musi upłynąć wynosi 24 godz.

W okresie wykonywania zabiegów ratowniczych prosimy o nie wchodzenie na tereny zabiegów i przestrzeganie wszelkich ogłoszeń i zaleceń Służby Leśnej.

 

  fot. Piotr Gawęda

 

Brudnica mniszka jest jednym z najczęściej pojawiających się i najgroźniejszych dla polskich lasów szkodnikiem drzew (w stadium gąsienicy). Cechuje ją wysoka rozrodczość, wskutek czego, w sprzyjających warunkach, pojawia się masowo (gradacja). Jest typowym polifagiem, atakującym w pierwszej kolejności prawie wszystkie gatunki drzew iglastych  (w szczególności świerki i sosny), a z braku bazy żerowej gąsienice atakują drzewa liściaste, krzewy, a nawet rośliny runa leśnego. Jedna gąsienica brudnicy mniszki, przez cały okres żerowania (maj/czerwiec) jest wstanie pożreć około 200 igieł sosnowych, lub nawet 1000 igieł świerkowych. Żer gąsienic pozbawia w ten sposób drzewa aparatu asymilacyjnego, czego następstwem jest ograniczenie fotosyntezy i oddychania, a w efekcie końcowym prowadzi do śmierci rośliny. Największa gradacja tego szkodnika miała miejsce    w Polsce   w latach 1978-1984. W okresie kulminacyjnym jej rozwoju, w 1982 r. opryskiem objęto 2 303 000 ha. lasów. Do wykonania zabiegów użyto wtedy 159 samolotów  i 23 śmigłowce.