Asset Publisher Asset Publisher

Dla bezpieczeństwa i wygody ... ale z poszanowaniem przyrody

Na DRODZE KRAJOWEJ NR 20 pomiędzy Kościerzyną a Kornem praca wre. W ramach prac zostaną przebudowane skrzyżowania oraz powstanie ciąg pieszo-rowerowy. Umowa na realizację tej inwestycji została podpisana między Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, a firmą Polaqua S. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Realizacja potrwa rok i będzie kosztowała ok. 46,7 mln zł.

Na ten cel Nadleśnictwo Kościerzyna na mocy „specustawy drogowej” przekazało 6 ha gruntów położonych wzdłuż pasa drogowego.

Podstawowym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi, dostosowanie parametrów drogi do wymaganej klasy technicznej, polepszenie dostępności ekonomicznej oraz komunikacyjnej regionu, poprzez skrócenie czasu i zapewnienie właściwych warunków podróży, przy jednoczesnym uwzględnieniu wymogów ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju . Mieszkańców terenów przyległych do drogi krajowej ucieszy również fakt , że w zakres inwestycji wchodzi także budowa na całej długości ciągu pieszo-rowerowego. Będzie można wygodnie i bezpiecznie poruszać się wzdłuż drogi krajowej.

O trosce o środowisko niech świadczą następujące działania:

· efektem przeglądu ornitologicznego są pozostawione fragmenty drzewostanu ze stwierdzonymi miejscami lęgowymi ptaków. Kępy te są wyraźnie oznakowane aby uniknąć ich przypadkowego usunięcia. Uprzątnięte zostaną dopiero po stwierdzeniu wyprowadzenia młodego pokolenia.

·   w podobny sposób postąpiono w przypadku stwierdzenia obecności rzadkich roślin, w tym przypadku zostaną one przeniesione na inne dogodne stanowiska. Osobniki Nastroszka Brucha oraz Nastroszka Kędzierzawego zostały przesiedlona razem z płatami kory, na których występowały.

Obserwujemy ciekawe zjawisko, praktycznie brak ( ewentualnie pojedyncze ) negatywnych komentarzy dotyczących wycinki, nie przeszkadzają nawet utrudnienie w ruchu. To znak, że ludzie podchodzą do takich inwestycji z coraz większym zrozumieniem, cenią sobie bezpieczeństwo i wygodę podróżowania. Na taką sytuacje ma również wpływ fakt, że prace są wykonywane w poszanowaniu cennych elementów przyrody.

 

fot.Maciej Piankowski