Wydawca treści Wydawca treści

Korzystanie z dróg leśnych na terenie nadleśnictwa kościerzyna

Na podstawie § 22 pkt. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 MOŚZNiL z dnia 18 maja 1994 r., art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 o lasach (Dz.U. z poz. Poz. 2019), oraz  Zarządzenia nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 października w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących  korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami wprowadza się do stosowania :

  1. Zarządzenie nr 34/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kościerzyna z dnia 31.12.2019r zn.spr. N.0210.62.2019 w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Kościerzyna

  2. Zarządzenie nr 35/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kościerzyna z dnia 31.12.2019r zn.spr. N.0210.63.2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowych na terenie Nadleśnictwa Kościerzyna