Wydawca treści Wydawca treści

Korzystanie z dróg leśnych na terenie nadleśnictwa kościerzyna

Na podstawie § 22 pkt. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 MOŚZNiL z dnia 18 maja 1994 r., art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 o lasach (Dz.U. z 2022 poz. 672 z późn.zm.), oraz  oraz § 11 Zarządzenia nr 36/2021 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami (zn. ZI.771.44.2021).

  1. Zarządzenie 8/2023 w sprawie zmian do Zarządzenia nr 6/2023 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kościezyna z dnia 20.01.2023r

  2. Zarządzenie nr 26/2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kościerzyna z dnia 07.06.2022 r zn.spr. N.0210.48.2022 w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów na terenie Nadleśnictwa Kościerzyna.

  3. Zarządzenie nr 27/2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kościerzyna z dnia 07.06.2022 r zn.spr. N.0210.49.2022 w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Kościerzyna