Wydawca treści Wydawca treści

Korzystanie z dróg leśnych na terenie nadleśnictwa kościerzyna

Na podstawie § 22 pkt. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 MOŚZNiL z dnia 18 maja 1994 r., art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 o lasach (Dz.U. z poz. Poz. 2019), oraz  Zarządzenia nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 października w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących  korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami wprowadza się do stosowania :

  1. Zarządzenie nr 40/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kościerzyna z dnia 31.12.2021r zn.spr. S.0210.9.2021 w sprawie udostępnienia dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Kościerzyna dla ruchu  pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami.

  2. Zarządzenie nr 26/2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kościerzyna z dnia 07.06.2022 r zn.spr. N.0210.48.2022 w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów na terenie Nadleśnictwa Kościerzyna.

  3. Zarządzenie nr 27/2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kościerzyna z dnia 07.06.2022 r zn.spr. N.0210.49.2022 w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Kościerzyna