Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Chronionego Krajobrazu

W obrębie Nadleśnictwa Kościerzyna mają swe granice następujące obszary chronionego krajobrazu:

 

- Przywidzki Obszar Chronionego Krajobrazu,

- Lipuski Obszar Chronionego Krajobrazu,

- Obszar Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich,

- Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Wietcisy,

- Polaszkowski Obszar Chronionego Krajobrazu,

- Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Wierzycy,

- Szarlocki Obszar Chronionego Krajobrazu

 

.