Wydawca treści Wydawca treści

Sala dydaktyczna

Sala edukacji przyrodniczo-leśnej w Nadleśnictwie Kościerzyna powstała w październiku 2005 roku. Od tamtego czasu odwiedziło ją około 4000 osób. Głównym jej zadaniem jest ukazywanie piękna przyrody oraz zwrócenie uwagi na pracę leśników jako opiekunów i gospodarzy lasu.

W pierwszym pomieszczeniu salki znajduje się wystawa starych narzędzi używanych w leśnictwie, pień 225 letniej sosny, dzięki któremu można dowiedzieć się jak wyglądało drzewo na przestrzeni różnych wydarzeń dziejowych oraz wystawa fotograficzna zdjęć wykonanych przez pracowników. Całość zdobią prace malarskie Zygfryda Szycha, byłego leśniczego, który w swojej twórczości podejmuje tematykę przyrodniczą. 

 

W kolejnej części można podziwiać kolekcję ptasich jaj oraz najbardziej znanych ptaków wodnych. Bardzo ważnym elementem jest  tablica informacyjna poświęcona Józefowi Kostryko Nadleśniczemu N-ctwa Kościerzyna, który wpisał się w karty historii jako prekursor ochrony przyrody w Polsce. Można tutaj dowiedzieć się na podstawie próbek drewna jakie gatunki drzew możemy spotkać na naszym terenie. Dla zwiedzających ciekawostką będą również prezentowane akcesoria do ręcznej produkcji amunicji myśliwskiej oraz stare materiały kartograficzne. Całość tej części zdobią medaliony rogaczy oraz wieńce jeleni, które znajdują się na ścianach.

 

Ostatnie pomieszczenie opisywanej sali zostało podzielone na część iglastą oraz liściastą. Dzięki temu można dowiedzieć się jakie rośliny i zwierzęta możemy spotkać w poszczególnych typach lasu. Można z bliska zobaczyć jak wygląda sarna, dzik, lis, zając i inni przedstawiciele świata zwierzęcego. W centralnym miejscu znajduje się pawilon multimedialny za pomocą którego zwiedzający sami mogą zdobywać informacje na temat Nadleśnictwa, ochrony przyrody czy życia zwierząt.

     Sala jest wyposażona w sprzęt multimedialny do projekcji filmów oraz prezentacji. Zwiedzanie sali odbywa się w grupach (wizyta wcześniej umówiona z przedstawicielem Nadleśnictwa) oraz indywidualnie.

 

Kontakt: Ewa Gołuńska 694-493-325