Wydawca treści Wydawca treści

Wdzydzki Park Krajobrazowy

Wdzydzki Park Krajobrazowy utworzony został w 1983r. na powierzchni 17,8 tys. ha położony jest na terenie województwa pomorskiego w północnej części Borów Tucholskich i  wschodniej części Równiny Charzykowskiej. Park znajduje się na terenie 5-ciu gmin tj. Kościerzyny, Dziemian, Lipusza, Karsina i Starej Kiszewy. Lasami na terenie parku krajobrazowego zarządzają Nadleśnictwa Kościerzyna i Nadleśnictwo Lipusz. Park obejmuje przede wszystkim zespół rynnowych jezior wdzydzkich uformowanych w kształcie krzyża (j. Wdzydze, j. Jelenie, j. Radolne i j. Gołuń) i otaczające je zespoły leśne oraz ponad 160 jezior i oczek wodnych.

Centralną część parku stanowi rynnowe jezioro Wdzydzkie połączone z rzeką Wdą. Obfitość lasów i jezior powiązanych z Wdą i jej dopływami oraz urozmaicona rzeźba terenu a także niskie zaludnienie decydują o dużych walorach rekreacyjno- turystycznych tego terenu. Lasy Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego to przede wszystkim bory sosnowe porastające ubogie piaszczyste siedliska. Są to suche bory chrobotkowe i bory świeże z borówką czarną w runie.

Tylko w podmokłych zagłębieniach terenu występują niewielkie kompleksy boru bagiennego. Niemniej ciekawą forma ochrony są pomniki przyrody. Są to pojedyncze twory przyrody żywej inieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno-pamiątkowej i krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami wyróżniającymi je wśród innych tworów, w szczególności sędziwe i okazałych rozmiarów drzewa i krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe i jaskinie.

Link do strony Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego