Wydawca treści Wydawca treści

Leśna Baza Lotnicza Borsk

W 2018 roku na terenie Nadleśnictwa Kościerzyna powstała leśna baza lotnicza. Zlokalizowana jest na terenie dawnego lotniska wojskowego w Borsku. Celem jej utworzenia była ochrona przeciwpożarowa drzewostanów dotkliwie zniszczonych przez nawałnicę. Dodatkowo stacjonujacy tam samolot typu PZL M18 Dromader jest używany do zwalczania szkodników sosny metodą agrolotniczą. Obsadę stałą bazy stanowią pilot wraz z mechanikiem, którzy wspólnie z obsadą Punktów Alarmowo-Dyspozycyjnych w Nadleśnictwach pełnią dyżur w czasie zagrożenia pożarowego. Wszelkie procedury związane z powstaniem pożaru lasu zostały ujęte w obowiązującej Instrukcji Ochrony Przeciwpożarowej Lasu.   

Telefony alarmowe w Nadleśnictwie Kościerzyna:

 

Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny

58 680 15 98

608 046 997

 

Straż Leśna

694 493 303

694 493 334

 

Sprawdź aktualny stopień zagrożenia pożarowego