"zanocuj w lesie"

Informacja nt. Programu „Zanocuj w lesie”

na terenie Leśnictw Wdzydze, Cięgardło, Zabrody, Podrąbiona Nadleśnictwa Kościerzyna

 

 Nadleśnictwo Kościerzyna przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

 

 Mapa obszaru z zaznaczonymi istniejącymi obiektami typu: parking, miejsce do rozpalenia ogniska

Lokalizacja widoczna jest również na mapie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy  oraz z poziomu aplikacji Mbdl https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.lasy.bdl&hl=pl&gl=US (android) lub https://apps.apple.com/us/app/mbdl/id1388815663 (iPhone) z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

  1. regulaminem korzystania z obszaru zamieszczonym poniżej
  2. informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska i czy te są zaopatrywane w drewno i na jakich zasadach można z niego korzystać. Jeśli nie, należy drewno przynieść ze sobą
    1. Wyznaczonymi miejscami do rozniecania ognia są:  południowy brzeg jeziora Gołuń (oddz.539a), południowy brzeg jeziora Strupino (oddz.449a), południowo-zachodni brzeg jeziora Drzęszcz (oddz.660a). Miejsca są zaznaczone na załączonych poniżej mapach.
  3. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem
  4. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu ( http://www.czaswlas.pl/bezpieczenstwo-w-turystyce )
  5. z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu
  6. z czasowymi wyłączeniami/zmianami przebiegu szlaków (informacje podawane na https://koscierzyna.gdansk.lasy.gov.pl
  7. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 

     Terminy polowań zbiorowych dostepne na stronach internetowych Urzędów gmin: Gmina Kościerzyna https://koscierzyna.bip.gov.pl/lowiectwo/lowiectwo.html, oraz Gmina Stara Kiszewa: https://starakiszewa.bip.gov.pl/kolo-lowieckie-bielik/https://starakiszewa.bip.gov.pl/kolo-lowieckie-cietrzew/

  1. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza umieszczonego poniżej oraz przesłanie go na adres maciej.piankowski@gdansk.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

 

Informujemy, iż przygotowana została ankieta, która działać będzie do 29.04.2022 r. jest ona anonimowa i przeznaczona dla wszystkich osób korzystających turystycznie i rekreacyjnie z lasów, nie tylko tych, którzy nocują w lesie w ramach ww. Programu. Link do ankiety dla użytkowników

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: tel.694493315